Nu får du mer pengar i studiebidrag

Det har länge pågått diskussioner gällande studiebidragets belopp, och i december 2017 röstades det äntligen ja på regeringens förslag om höjt studiebidrag 2018. Lagändringen träder i kraft den första juli 2018. Höjningen av studiebidraget kommer dock att gälla från och med den första mars. Detta innebär att månaderna mellan mars och juli kommer betalas retroaktivt.

Grunden till att förslaget togs fram var att många studenter är i behov av ett extrajobb vid sidan av studierna, just på grund av att ekonomin inte går ihop. När exempelvis oförutsedda utgifter dyker upp är det svårt att finansiera dessa. Med extra pengar i studiebidraget kan det istället resultera till att fler väljer att lägga mer tid på sina studier.

Hur budgeten kommer fördelas

24,4 miljarder kronor från den statliga budgeten kommer läggas på utökat studiestöd. Av dessa är det fyra miljarder som tilldelas studiebidrag för elever på gymnasienivå. Detta innebär att de som tidigare fått 1 050 kronor i studiebidrag kommer få 200 extra, vilket innebär ett studiebidrag på totalt 1 250 kronor per månad. Av den resterande budgeten kommer 16 miljarder gå till studiemedel för elever på universitets- och högskolenivå. Detta innebär en höjning på 296 kronor per månad, vilket gör att det slutliga beloppet för både studiebidrag och lånemedel hamnar på cirka 10 300 kronor.

Detta är ett glädjande besked för studenter och elever som just nu studerar på gymnasie-, högskole- eller universitetsnivå. Elever på Komvux eller vuxenutbildningar är också berättigad höjt studiestöd. Man är övertygad om att detta kommer resultera i bättre motivation och framför allt mer tid som kan läggas på studierna och pluggandet. Det är Centrala studiestödsnämnden (CSN) som ansvarar för utbetalningen av studiestödet i Sverige. Det är också denna myndighet som beslutar om du har rätt att få studiemedel. I samband med eftergymnasiala studier som kräver finansiering är det CSN som lånar ut och det är till dem du i sådana fall betalar tillbaka lånet till.