Något som är oerhört vanligt när man studerar är att man hakar upp sig eller fastnar i olika problem. Detta kan försvåra ditt slutmål otroligt mycket eftersom du spenderar mycket tid på en specifik sak som du tror att du måste lösa för att gå vidare, men detta är något som man får lära sig att se förbi. Problemområden kan man alltid komma tillbaka till vid senare tillfälle.

När man tänker för mycket på något är det lätt att man fastnar och inte ser helhetsbilden framför sig. Det viktiga är dock att man alltid håller fokus på det stora hela eftersom man inte kommer någon vart om man bara hakar upp sig på en viss punkt. När man exempelvis gör ett prov är det ytterst viktigt att man skriver klart allt man kan först.

Tekniker inför tenta för att inte fastna

Att skriva tenta är alltid nervöst och olika personer hanterar dem på olika sätt, men en grundregel som man alltid bör komma ihåg är att man inte får fastna på en specifik punkt av ett prov eftersom man då riskerar att inte hinna klart i tid. Det är ofta så att prov går på tid och då gäller det att man behåller fokus på helheten.

Om man fastnar på en specifik fråga är det lätt att man spenderar för mycket tid på just den punkten och riskerar att inte hinna klart med resterande frågor. Detta är inte ett önskvärt scenario. Därför är det av största vikt att man går vidare till nästa fråga och återvänder till problemet vid senare tillfälle. Om man arbetar på detta sätt kommer man lyckas enklare.

Att återvända till problemet

När du har skrivit klart resterande uppgifter är det alltså dags att återvända till problemet som du tidigare fastnade på. I värsta fall lyckas du inte lösa problemet men du har ändå fått klart resterande uppgifter, vilket är en vinst i sig. I vissa fall kanske du lyckas lösa problemet eftersom du redan är klar med de andra uppgifterna och på så sätt kan fokusera mer på den svåra.

Kom ihåg att du dessutom oftast inte behöver ha alla rätt i ett prov. Då är det en utmärkt taktik att gå vidare till nästa fråga för att lösa de andra problemen i första hand innan du återvänder till den svåra frågan. Denna taktik fungerar även för många andra situationer i livet. Att alltid ha fokus på helheten är viktigt av flera anledningar och får dig att lyckas bättre.