Alla som har studerat någon gång vet hur jobbigt det kan vara att skriva tenta. Det gäller särskilt om man är dåligt förberedd. Det kan därför vara bra att få lite tips på hur man gör proceduren enklare för att slippa den oro och stress en kommande tenta kan orsaka. I denna artikel har vi har samlat ihop de allra bästa tipsen och vi hoppas att de ska hjälpa dig.

Det första du kan försöka göra är att ta reda på vilken typ av student du är. Börja med att svara på frågan; när kan du koncentrera dig bäst? Detta kan delas in i olika kategorier och först och främst bör du fundera på var du finner studiero. Hemma eller på biblioteket, eller någon helt annanstans? Det gäller också att fundera på var du läser bäst respektive var du skriver bäst.

Instudering

Så hur går du då till väga när du har valt din plats? Det är alltid viktigt att du är väl förberedd och det första du ska göra när du börjar plugga är att du tar anteckningar på det som är viktigt. Skriv ner anteckningar både under föreläsningar och när du läser kurslitteratur. På så vis kan du sedan enkelt hitta informationen som du behöver.

Anteckningarna behöver inte skrivas i hela meningar. Det är en balansfråga när det kommer till att anteckna lagom och rätt information. Försök att skriva ner endast det som är viktigt och skriv det med så få ord som möjligt – utan att det blir obegripligt. På så vis slösar du inte tid på att författa meningar som ingen ändå kommer att läsa och bedöma dig på.

Skrivandet

Det skiljer sig förstås åt hur du kommer att skriva själva tentan, beroende på om det är en salstenta eller en hemtenta. På en salstenta får man ibland ha litteratur med sig, ibland inte. Det som gäller för båda sorters tentor är att försöka skriva organiserat. Ett tips på en salstenta är att försöka följa resonemanget hela vägen ut, och om du kommer på några stickspår anteckna dem på ett kladdpapper.

På så vis blir du inte förvirrad av dina egna tankegångar, utan ökar chansen för att ditt skrivande är logiskt. Detsamma gäller egentligen för en hemtenta. Om du kommer på ett resonemang som du kanske skulle vilja ha med, men som sticker av lite från det som du för tillfället skriver – skriv ned det i ett annat dokument. På så vis håller du det strukturerat.