Även om undervisning kan ske på olika sätt så ligger en stor del hos eleven gällande hur mycket av undervisningen som man tar till sig. Det handlar mycket om hur förberedd man är inför föreläsningen/lektionen, hur aktivt man antecknar och tar till sig kunskapen samt hur man sedan efterbearbetar den kunskap som man fått under undervisningstiden.

Undervisning

Inför undervisning

Varje seminarium eller föreläsning är ett ytterligare steg till en komplett utbildning. Med planering inför dessa träffar ges bättre förutsättningar för att kunna ta till sig kunskapen. Tänk på att:

Planera lektionen

Många elever utgår från att det enbart är läraren som behöver planera kommande lektion och att man enbart behöver gå dit och ”få kunskap”. Men ett visst ansvar bör även läggas på eleven gällande planering. Utifrån om det är föreläsning som man ska lyssna på, experiment som ska göras eller grupparbete som ska genomföras kan olika tillbehör göra tiden mer effektiv. Kanske är det viktigare att kunna ta kort och göra små ”memos” på telefonen än att kunna skriva anteckningar i ett kollegieblock.

Ta med kunskap från föregående lektioner

Många föreläsningar bygger på att man varit på föregående föreläsningar och tagit till sig kunskapen från dessa. Se till att du behärskar det som föregående föreläsning handlade om för att därmed lättare bygga på kunskapstrappan. Kunde du inte medverka så läs klasskamraters anteckningar och fråga dig fram så du är på samma kunskapsnivå som dem.

Läs igenom före

Det är enklare att ta till sig kunskap om en viss förkunskap finns. Läs gärna igenom delar av den kurslitteratur som kommer att användas i kursen redan innan föreläsningen. Då är det lättare att knyta ihop sammanhang.

Under undervisning

Under lektionen/föreläsningen gäller det att som elev ta till sig så mycket kunskap som möjligt. Detta både gällande det ämne som studeras och om de uppgifter som ska göras. Tänk på att:

Anteckna ledord

Oavsett om anteckningar sker med hjälp av mindmap eller på annat sätt så är det viktigaste att skapa en tydlig struktur. Anteckningar som är lätta att gå tillbaka till och följa när sedan kunskap ska tränas in till kommande tentamen. Försök att bygga upp anteckningarna på samma sätt oavsett ämne för att därigenom skapa en enkel struktur att följa. Ofta har läraren en struktur som de bygger lektionen efter – kanske går det att följa den och bygga anteckningar på liknande sätt.

Våga bryta av med frågor

Under undervisningstiden kommer du till stor sannolikhet att komma på frågor. Våga ställ dem direkt. Du kommer själv bli mer aktiverad och svaret blir presenterat i ett tydligare sammanhang än om man väntar till efter att undervisningen/föreläsningen är klar.

Lyssna på diskussionen

Består lektionstiden av seminarier där man i grupp ska diskutera olika punkter så fokusera på vad andra har att säga. Skriv ner formuleringar, tankar och fakta som kan vara relevant att ta med sig. Våga lyfta andra infallsvinklar och diskutera men fokusera på att lyssna Allt för många pratar mycket men lyssnar lite.

Efter undervisning

När föreläsningen eller seminariet är slut ser många elever enbart framåt och fokuserar på nästa lektion, nästa seminarium eller kommanden tentamen. Men det är viktigt att ta vara på den kunskap man fått under undervisningstillfället.

Bearbeta med klasskompisar

Det finns tillfällen då man missar en föreläsning eller att man helt enkelt inte orkat hänga med i hela föreläsningen. Då är det en stor fördel att träffas några stycken och prata om föreläsningen i efterhand. Detta är även nyttigt för de som tycker sig ha fångat upp all information. För man kan uppfattat det på helt olika vis. Att kunna presentera något ur flera olika vinklar är alltid en fördel.

Ta hand om dina anteckningar

Ibland kan anteckningarna behöva renskrivas medan det vid andra tillfällen inte ens behöver sparas. Tänk efter hur de kan vara till hjälp för kommande studietid.