Studiemiljö 2Om du studerar inför tentamen är det viktigt att kunna ta till sig kunskap och studera i lugn och ro. En av de viktigaste punkterna här är val av studiemiljö. För vissa är hemmet den bästa studieplatsen medan det för andra är bättre att vara i en offentlig miljö så som ett café eller liknande. Mycket beror på om man ska sitta tyst och läsa, om det är grupparbete som ska genomföras samt vilken information som behöver nås under tiden man studerar. Det finns fördelar och nackdelar med alla studiemiljöer.

Studera på biblioteket

Fördelar

Det finns få platser som är så tysta som bibliotek. Många gånger finns även ”Tysta avdelningar” där man inte ens får prata. Perfekt för de som söker tystnaden. Att studera på bibliotek betyder även att man har tillgång till en mängd information. De allra flesta bibliotek har surfdatorer, utskriftsmöjlighet och inte minst tusentals böcker. Den som kör fast kan med fördel fråga någon som jobbar där om litteratur som kan hjälpa till på vägen. Detta inte minst på högskolebibliotek.

Nackdelar

En nackdel med att studera på bibliotek är däremot öppettiderna. De flesta elever har lektioner på dagarna och vill göra grupparbeten eller läsa litteratur på kvällarna. Det är enbart i de större städerna som öppettiderna sträcker sig längre än till 18 eller 19. Stockholms Stadsbibliotek har exempelvis öppet till 21.

En annan nackdel är att man aldrig är säker på att få plats då biblioteket då det är en populär plats att vara på för att studera, umgås, söka fakta, lära sig svenska m.m.

Studera hemma

Fördelar

Det finns få ställen som är så avslappnande att vara på som i sitt eget hem. Fördelen är här att du fritt kan forma din studiemiljö precis efter dina villkor. Sitt vid skrivbordet eller ligg i soffan och träna på inför tentamen. Engagera familjemedlemmarna i att förhöra dig eller varva studietiden med att göra något roligt. Här finns flexibiliteten som inte finns någon annanstans. Tänk på att det är viktigt att en bra heminredning om du ska studera hemma eftersom du antagligen kommer tillbringa en del timmar i vid ditt skrivbord med studierna.

Nackdelar

Det finns framförallt två nackdelar med att studera hemma. Så länge som man bor hemma hos sin familj är det fler i huset som låter och stör. Det blir helt enkelt svårt att studera helt ostört. Men även de som bor själva kan få problem med koncentrationen Det är otroligt lätt att se saker som behöver göras i hemmet. Plötsligt blir allt både viktigare och roligare än att studera så som att diska, städa och tvätta.

Studera på skolan

Fördelar

En stor fördel med att studera på skolan är att skolbyggnaden tydligt förknippas med studier. Det blir därmed en tydlig gräns mellan vad som är fritid och vad som är studietid. Många elever väljer därför att lägga att sin studietid på skolan för att känna sig friare resterande tid. Utöver det finns även fördelen att lärare i vissa fall kan frågas och att det oftast finns ett skolbibliotek med relevant litteratur.

Nackdelar

Att stanna kvar och studera på skolan kan ge en känsla av att skoldagen ”aldrig tar slut”. Det är en av de stora orsakerna att många elever hellre åker hem eller till någon annat ställe för att fortsätta sina studier. De flesta skolor stänger även relativt tidigt på kvällarna vilket skapar tidsramar att förhålla sig till som kan vara stressande.

Studera på offentliga platser

Fördelar

När ett grupparbete ska genomföras är offentliga platser, ex. caféer, en mycket bra samlingsplats. Det blir ofta en mer avslappnad stämning än om gruppen träffats i ett grupprum på skolan. Här finns allt som behöver ätas under dagen vilket även gör att man kan jobba utan att en allt för stor del av dagen försvinner till fika/matpauser.

Det finns även många som tycker om att studera på offentliga platser på egen hand. En sak att uppskatta med denna studiemiljö är att det alltid rör sig människor i närheten. Det är bra för de som har svårt att hitta koncentrationen i den ”totala tystnaden” som lätt lägger sig på bibliotek eller hemma.

Nackdelar

En fördel kan även vara en nackdel. Så är det när det kommer till att studera på offentliga platser. Här är det jämnt liv och rörelse vilket kan vara distraherande. Är det svår litteratur som ska läsas är det knappast det bästa stället att vara på för att få in kunskapen.