Studier behöver inte alltid vara individuella. Om din lärare går med på det, eller om det ingår i kursplanen att du ska studera ihop med andra personer, är det faktiskt en stor fördel som kan hjälpa dig med din inlärning eftersom du kan få nya infallsvinklar och eventuellt bra råd och tips från andra klasskamrater. Det gör det enklare att skriva tentan när det väl är dags. Det stärker även sammanhållningen, vilket är ett stort plus.

Taktiker för studier ihop med andra

Att plugga med andra personer är alltid bra eftersom man får tillgång till tankar och idéer som man nödvändigtvis inte hade tänkt på annars. Det finns även flera olika metoder som man kan använda sig av som är utmärkta i grupp. Du kan exempelvis använda ett delat dokument på nätet som alla i gruppen har tillgång till. Detta är väldigt passande för de tillfällen som hela gruppen inte kan delta samtidigt eller på samma plats. Ett delat dokument är alltid tillgängligt dygnets alla timmar.

Det går också att samlas på en specifik plats för att arbeta tillsammans med olika taktiker och planeringar inför prov eller presentationer som ska hållas gemensamt. Oftast brukar man redovisa en uppgift i grupp tillsammans framför klassen och läraren och då är det viktigt att man har en konkret plan om vem som gör vad, vilka som redovisar vad och så vidare. Planering är a och o när det kommer till grupparbeten eftersom man vill att alla ska vara delaktiga i det slutgiltiga resultatet.

Fördelar med att plugga med kompisar

När man går i skolan eller studerar på universitet gäller samma grundprincip, det är alltid trevligare att plugga tillsammans. Det motiverar och ökar sammanhållningen i klassen och man kan ventilera om saker som hänt under dagen för att sedan börja fokusera på det viktigaste: studierna. Vi är alla bra på olika saker och något som du är bra på kanske din klasskompis inte är lika duktig på och vice versa. Gemensamt pluggande påverkar därför ofta studierna positivt eftersom ni kan komplettera varandras kunskaper.

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är att man även stärker vänskapsbanden när man pluggar ihop. Det är inte alls ovanligt att man lyckas få vänner för livet under sin studietid. Många härliga vänskaper har fått sin början på en skola och det är något som också gör studietiden så härlig i många människors liv. Det är inte bara pluggandet i sig som är intressant när man läser till något, utan man lär också känna klasskamrater som kan inspirera och motivera en.