TentamenFör vissa är tentamensdagen en dag full med nervositet och något man absolut inte ser fram emot. Andra ser det som ett skönt avslut på en längre studieperiod. Vilka känslor som finns beror mycket på hur man förberett sig och vad man förväntas få för resultat. Här presenterar vi vad du bör tänka på inför tentamen, under tentamen och inte minst efter att det är skrivet och inlämnat.

Inför tentamen

Att förbereda sig och träna ordentligt före tentamen är en självklarhet. Det handlar framförallt om att läsa den litteratur som ingår i kursen. Men utöver kunskap inom ämnet finns även andra punkter att tänka på inför tentamen för att öka sina chanser till riktigt bra resultat.

Titta på tidigare prov

Ett klassiskt tips för de som vill träna på inför högskoleprovet är att titta på gamla prov för att lära sig struktur och upplägg. I och med att proven är näst intill identiska år från år i upplägg skapar detta en trygghet gällande vad som väntar. Samma tips kan även ges för andra tentamensuppgifter.

Var i tid

Det handlar inte bara om att läsa på i tid (helst inte natten före) utan att även komma i tid till tentamen. Allt för att undvika stressituationer som knappast gynnar din koncentrationsförmåga.

Packa med något att äta

Att ha med sig godis, läsk, kaffe m.m. handlar inte bara om att ge sig lite extra energi utan det blir också en naturlig väg att ta små pauser.

Under tentamen

Under tentamen gäller det först och främst att hålla koncentrationen uppe och nerverna i kontroll.

Läs noga

Allt för många missar poäng på uppgifter på grund av att de inte läser frågeställning tillräckligt noga. Läs frågorna och instruktionerna sakta och sätt dig först in i vad som ska göras. Det är grunden för att leverera ett rätt svar.

Börja med helheten

Det är inte sällan som en tentamen består av ett fåtal frågor som ska besvaras. Börja med att beskriva helheten och sammanhang. Lägg inte fokus på allt för små detaljer i början. Det är annars lätt att låsa sig vid ett visst årtal, namn eller liknande och därmed fastna i skrivandet.

Ta de lätta frågorna först

Läs igenom samtliga frågor först (förutsatt att det är några få) och börja med de du känner dig säkrast på. Det är på dessa du kommer samla mest poäng och där fokus bör ligga. Risken med att börja med svåra frågor är att för mycket tid går åt frågor där du i alla fall kanske inte får några poäng.

Låt det ta tid

Ta pauser. Inte bara 30 sekunder utan gärna flera minuter. Det kan kännas länge när väl pausen tas men kan göra att man kan börja om och fokusera på nytt.

Efter tentamen

När tentan är över kan man lägga allt bakom sig och se framåt. Det är så många resonerar. Men det finns fortfarande saker att tänka på som inte minst kan förbättra kommande provresultat.

Belöning är alltid bra

Gå ut och ät något gott eller unna dig något annat efter att tentamen är gjord. En belöning för all den tid som lagts ned på studier fram till tentamensdagen. Att gå på restaurang med klasskompisar är både trevligt och lärorikt då man kan lära sig hur de andra resonerat kring de olika frågorna på provet.

Släng inte anteckningarna

Du vet inte om du kommer behöva göra omtentamen förrän resultatet är presenterat. Spar böcker, anteckningar m.m. till du är säker på att du klarat kursen.

Resultat – och tentan

Nöj dig inte med att få resultatet av tentamen utan titta även på vilka anteckningar som lärare gjort vid dina inlämnade svar. Det här missar många men här finns en mängd nyttig information som kan tas med till kommande tentamen av samma lärare. Prata gärna även med andra i samma klass och jämför hur poängen är satta.