Kontantkort är den billigaste lösningen för studenter

En svår aspekt av studentlivet är att få ekonomin att gå ihop. Många tar studielån vilket drygar ut ekonomi något medan andra helst undviker det och enbart lever på bidrag får CSN. Att studera på en skola som inte är CSN-berättigad innebär att du varken kan få lån eller bidrag och då måste du istället jobba vid sidan av dina studier alternativt leva på sparpengar eller försöka ansöka om stipendium.

Tänk på! Har du exempelvis arbetat heltid ett tag innan du börjat studera kan det bli en chock att gå från heltidsinkomst till den begränsade ekonomin det nya studentlivet oftast innebär.

När du börjar studera gäller det att prioritera dina utgifter rätt. Vissa kostnader är oundvikliga, exempelvis hyran, medan andra är nödvändiga men skulle kunna minskas rejält. Ett sådant exempel är kostnaden för mobilanvändning så som abonnemang eller kontantkort.

För studenter är det bästa alternativet ett att ha ett kontantkort eftersom du då inte kan förbruka mer än du faktiskt betalat för, och därmed undvika att få hem en chockhög faktura i slutet av månaden. Med dessa enkla tips kan du som student minska dina mobilkostnader med några få enkla steg.

1. Skaffa ett kontantkort

Fördelarna med kontantkort är många – framför allt om du lever på en smal budget. Med ett kontantkort laddar du på den förbrukning du kommer behöva den kommande månaden vilket innebär att du endast betalar för din förbrukning. Det finns många kontantkort det det ingår fria samtal, SMS och MMS vilket betyder att du endast betalar för den surfmängd du önskar.

2. Byt kontantkort

Ytterligare en fördel med kontantkort är att du kan byta prisplan när du vill. Eftersom kontantkort inte har någon bindningstid är valfriheten stor och du kan anpassa prisplanen efter dina behov. Om du exempelvis märker att du använder mycket av din data kan det vara en bra idé att byta till ett kontantkort med mer surf. Om du ska resa utomlands finns det även kontantkort som gör det möjligt att surfa billigt i utlandet. Vilket kontantkort du bör byta till kan du ta reda på genom att jämföra kontantkort från alla operatörer.

Vissa operatörer ger dig en bonus byter till deras kontantkort och tar med ditt gamla nummer. Bonusen laddas på ditt kontantkort och därefter kan du använda den till att surfa, SMS:a och ringa samtal.

3. Utnyttja gratis Wi-FI

Med vissa kontantkort får du ringa och SMS:a gratis och betalar endast för den surfmängd du behöver. Vill du ha så låga mobilkostnader som möjligt kan du skaffa ett kontantkort utan surf och istället utnyttja gratis Wi-Fi vilket finns på de flesta ställen där studenter vistas. Gratis Wi-Fi finns i princip alltid på campus, på många caféer och i andra studiemiljöer. Har du frågat om lösenordet en gång kommer din smartphone minnas det och du ansluts automatiskt till Wi-Fi nästa gång du är på samma plats. Med ett kontantkort utan surf kan du fortfarande ringa, SMS:a och skicka MMS. Dina vänner kan även få tag på dig när som helst och dina mobilkostnader blir endast 50 kr – 100 kr.