StudiemiljöDet finns alltid vägar att gå för att förbättra sina studieresultat och studera effektivare. Allt från att lära sig anteckna bättre på föreläsningar till att skapa en bättre studiemiljö i hemmet. Främst handlar det om att våga testa och utvärdera de olika tipsen som finns. Många gör som ”de alltid har gjort” men de som gör så kommer även att få ett resultat på samma nivå som tidigare.

Här nedan presenterar vi en rad studietips – våga testa nya vägar för att nå nya resultat.

Ta pauser

Det är bara du som kan avgöra hur lång tid du kan sitta och studera i taget. Prova dig fram men var noga med att ge dig själv de pauser du behöver. Detta oavsett om det är grupparbete eller enskilt arbete som ska genomföras. Att dela upp dagens studietid i olika pass genom att planera in pauser i förväg är en stor fördel. Då finns en tydlig ram att luta sig mot tidsmässigt. En annan fördel med detta är att man annars lätt kan låta det första studiepasset bli för långt vilket resulterar i att de senare passen ger betydligt sämre resultat. Det gäller helt enkelt att ta paus innan man blir trött – inte när man blir trött.

Välj rätt tidpunkt

För vissa är morgonen den allra bästa stunden för att studera. De känner sig pigga och har stor koncentration under dagens första timmar. För andra är morgonen dagens värsta tid och därmed inte en tid då studier ska ske. Välj rätt tidpunkt på dagen för att därigenom nå bäst resultat. Att välja rätt tidpunkt på dagen handlar inte bara om att välja om studier ska genomföras på morgonen eller kvällen. Det handlar minst lika mycket om att planera in studietid i förhållande till andra aktiveter. De som studerar en timme före en fest kommer till stor sannolikhet ha tankarna på annat håll. Lägg dina studieperioder så att varken stress eller distraktionsmoment skapas.

Förbered material

Det är inte bara andra personer som kan vara distraherande under studietiden. Minst lika distraherande kan det vara att behöva avbryta studerandet med att leta upp pennor, papper, laddare till dator m.m. Förbered material i förväg och ge dig själv bättre förutsättningar. Att förbereda med material handlar inte enbart om att plocka fram böcker, överstrykningspennor m.m. Lika viktigt är att det att ta fram sådant som kan underlätta studierna för den som studerar. En termosmugg med nybryggt kaffe och att högtalarna bjuder på skön studiemusik är minst lika viktigt.

Uteslut distraktioner

Den största orsaken till att man inte tar till sig kunskap är olika distraktioner. Det handlar både om andra personer i närheten likväl som att tankarna far iväg hos den som studerar. Genom träning och planering kan dessa distraktioner minskas.

Yttre distraktioner

Med yttre distraktioner menas sådant som finns i omgivningen. Använd hörlurar för att skärma av ljudmässigt. Sätt dig i ett enskilt rum eller en läsesal på ett bibliotek för att undvika onödigt ljud och rörelse.

Egen distraktion

Med egen distraktion menas att tankarna ”far iväg”. Var noga med att ta pauser och att planera in studiepass som är i lagom längd. Ibland kan det räcka med 15 minuters läsning innan paus behöver tas.  Genom att varva 15 minuter läsning med 15 minuters paus blir det ändå 30 minuter effektiv läsning per timme. Det räcker långt.

Rör på dig

Motion är bra både kortsiktigt och långsiktigt för ett gott studieresultat. Studier visar att regelbunden motion ger bättre sömn och bättre resultat i skolan. Det kan räcka med en rask promenad för att pulsen ska öka och därmed även koncentrationsförmågan. Det bästa är att kombinera rörelse och motion i både i smått och stort. Under studiepass kan två minuters motion göra stor skillnad. Gör ett eget minipass genom att gå upp och ner för trappor eller genomför några mjukgörande rörelser. Det bästa är om man följer samma träningsmönster varje dag/vecka. Det är större chans att det blir av då. Att sedan motionera någon gång i veckan under ett längre träningspass är även det viktigt men då handlar det mer om en långsiktig effekt på studierna.

Välj rätt ljus

Vad som är bäst ljus att studera i är mycket individuellt. Men det beror även på vad som ska göras. Ska en roman läsas kan det vara skönt med mysigare belysning medan det krävs tydligare ljussättning om matematik ska genomföras. Svagt ljus kan vara mysigt och skönt. Men det är även lätt att bli tröttare i denna ljussättning. Behöver du vara koncentrerad ska allt för svagt ljus undvikas. Samtidigt kan allt för starkt ljus vara negativt. Detta eftersom det kan bli ansträngande för ögonen och något som kan framkalla huvudvärk. Här är det viktigt att prova sig fram men ett generellt råd är att använda punktbelysning istället för allt för stark allmän belysning.

Välj bra musik

Med rätt musik skapas rätt stämning. Detta oavsett om det handlar om festligare tillfällen eller om studietid. Alla påverkas av musiken och därmed är det viktigt att hitta rätt musik utifrån vilken sinnesstämning man är i och vad som ska studeras. Eftersom olika studietillfällen kräver olika slags musik finns en fördel att skapa flera olika spellistor. En som spelas för motivation, en för koncentration osv.