Så kan du starta eget företag som student

Många studenter och elever på både gymnasiet och universitetet lägger sitt fokus främst på studierna. Det finns däremot en del unga som väljer att gå i en annan riktning. Inställningen till företagande är alltmer positiv hos unga och vissa väljer helt enkelt att ta vara på möjligheten att starta eget – antingen under studietiden eller direkt efter. Många unga företagare har dock inte tillräckligt kapital, något som kan lösas med ett företagslån.

Unga företagare allt vanligare i näringslivet

Inom sociala medier, musik och spel är det framför allt synligt att unga entreprenörer börjat etablera sig. Grunden kan ligga i undervisningen och att så pass många studenter får prova på företagande redan i unga år genom Ung Företagsamhet. Under gymnasiet får studenter möjlighet att starta ett eget företag som drivs under ett studieår. Under denna period får studenterna komma på en egen affärsidé, utveckla denna genom en affärsplan, hitta finansiering och därmed kunna fullfölja idén och ta fram produkten eller tjänsten. Forskning har visat att så kallade UF-företagare senare i livet får en högre medelinkomst än genomsnittligt samt oftare blir lyckade företagare.

Låg åldersgräns för eget företag

För att starta ett eget företag i Sverige finns det vissa åldersgränser som måste följas. För att få driva näringsverksamhet måste du ha fyllt 16 år. I detta fall är det företagsformer som enskild firma och handelsbolag som är aktuellt. Dock krävs det samtidigt ett tillstånd av en förmyndare samt överförmyndare. När det istället kommer till att driva näringsverksamhet i aktiebolagsform är åldersgränsen 18 år. Det är först då som du faktiskt får bilda samt vara styrelseledamot i ett aktiebolag. Innan detta, när du är omyndig, kan du äga aktier i bolaget, men omyndiga måste då företrädas av en förmyndare vad gäller röstning för aktier.

Tips! Åldersgränsen för att starta eget företag är låg – ta vara på möjligheten att etablera dig i näringslivet redan som ung.

Åldersgränserna innebär att du har en möjlighet att starta eget företag under gymnasiet, innan du fått ta körkort. Gränserna kan därför ses vara låga, men samtidigt öppnar det upp möjligheten för drivna och engagerade ungdomar som vill ta steget utanför studierna och kliva ur sin bekvämlighet. För den som är en ung företagare kan det dock vara svårt att hitta finansiering. Många företagslån ges inte ut till dig som är under 18 och inte heller till studenter.

Företagslån kan vara lösningen på startkapital

Trots att du kan ha en bra affärsidé kan det som ung vara svårt att finansiera denna. Det är tillräckligt svårt att starta ett företag som vuxen och med en fast inkomst. Som student har du dessutom en begränsad ekonomi. Det finns däremot ett alternativ som kan vara lösningen på ditt finansieringsproblem – företagslån. Trots att ditt företag är nystartat finns det möjlighet till att ta ett företagslån. Detta kan bidra till en enklare uppstart för ditt företag och även en snabbare tillväxt. Håller du på att starta ett företag och är i behov av finansiering kan du läsa mer om företagslån samt undersöka alternativen på Företagslån.com.

Fler tips för ett lyckat företagande

När du ska starta eget företag finns det några aspekter att ha i åtanke för att bli en lyckad företagare. Om du tar vara på dessa tips kan du snabbare etablera dig på marknaden samt gå in med rätt förutsättningar.

  • Utnyttja ålder. Människor och andra företagare är i allmänhet intresserade av unga och dedikerade personer. Utnyttja detta.
  • Var öppen. Genom att ha ett öppet sinne kan du hitta förbättringspunkter och tips från alla möjliga individer eller företag. Alla har något att bidra med.
  • Lyssna och lär. Lyssna på andra som befunnit sig i samma situation, eller bara en företagare som ger tips. Ta tillvara på de råden du får för att göra det enklare för dig själv.
  • Tänk långsiktigt. För att minimera risken för besvikelse eller att något går snett är det bra att tänka långsiktigt. Ofta behövs det läggas ner mycket tid, energi och pengar innan företagandet faktiskt börjar ge resultat. Ge inte upp utan förbered dig istället på att det kan ta ett bra tag innan något börjar hända.