Det finns många ställen att välja för att genomföra sina studier på i Sverige. Förutom att hitta en bra utbildning med givande undervisning man längtar till är det viktigt att man trivs på platsen man ska bo på i många år framöver. Nedan följer en sammanställning av några populära svenska studentorter, vad som utmärker dem och skiljer dem från varandra. Läs och bilda dig en uppfattning.

Lund

Lund är idag en av de äldsta studentorter som finns i Sverige. Stadens universitet öppnade redan 1666, och efter Uppsala är det Sveriges äldsta universitet. Det är också mycket stort: över 40 000 studenter pluggar här årligen, och i runda slängar jobbar 7 400 personer här. Fyra fakulteter utgjorde vid starten hela universitetet: filosofi, medicin, teologi och juridik. Sedan dess har det utvecklats något kan man säga, och utgörs idag av 2 000 fristående kurser, och 300 program. Det finns på så vis ett enormt utbud av härlig utbildning.

Kårlivet i Lund är mycket aktivt och är uppdelat i nationer, vilket är en tysk tradition som man tagit över. Olika landskap utgör namnen på de olika nationerna, och de har olika karaktär i fråga om vad för aktiviteter man anordnar, vilka studenter som är med i nationen och andra saker. Lund är känt för sin studentkårs aktiva deltagande i både universitetspolitik och saker som har med underhållning, spex och fester att göra. För alla som gillar studentspex är Lund ett bra val.

Uppsala

Uppsala är det äldsta universitetet i Sverige. Många kända akademiker har studerat här vid någon tidpunkt. Det är dessutom ett mångsidigt universitet med utbildningar inom både humaniora, medicin och naturvetenskap. Det är på så vis ett brett utbildningsspektrum som erbjuds här och studenter från hela världen med alla möjliga intressen samlas i Uppsala varje år. För alla som drömmer om en framtid inom eller utom akademin, med en akademisk utbildning som grund, är Uppsala ett av de riktigt attraktiva alternativen att välja.

Studentlivet är också livligt, precis som i Lund. Inte minst på valborg, vilket också stämmer in på Lunds universitets studentliv, finns det mycket aktivitet och många fester här. Nationerna är i Uppsala inte som i Lund indelade efter landskap, utan efter Svenska Kyrkans stift, ibland delar av dem. Dessa organiserar bostäder för studenterna, varav vissa har en särskild inriktning, som aktiviteter och fester. Uppsala universitet är ett av de mest framstående universiteten i Sverige, och många studenter lockas hit varje år.